top of page

ממתי את אמא?

'מתי התחלת להרגיש שאת אמא?' שאלה שאני חוזרת ונשאלת בה.

אני מניחה שאצל כל אחת זה אחרת.

אני נולדתי ילדה אימהית, תמיד אהבתי ורציתי ילדים.

השנים, החיים והבגרות גרמו לי לשאול הרבה שאלות.

רווקות מאוחרת נותנת לך זמן להתבגר.

התשובה שאצלי חוזרת היא משני הפסים.

ברגע חודר אחד נכנס לחדר, לגוף, לתודעה, עוצמת רגשות שקשה לי למלל אותה.

השמחה והפחד התערבבו מעוצמת המעמד והמידע.Comentarios


bottom of page